A Zászlómúzeum húsz év sikeres működése a Józsefvárosban

1995. október 20-án nyitotta meg a kapuját azóta is a világ egyetlen intézménye a Zászlómúzeum, amely a ma létező országok és közigazgatási egységeinek zászlóit és címereit mutatja be. Anyagát a Balogh László magángyűjteménye adja és a Józsefvárosi Önkormányzat tartja fenn, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt keretében.

A jubileumi rendezvény bevezetőjében Balogh László, a múzeum igazgatója röviden szólt a múzeum húsz éves fennállásáról, a hazai és a nemzetközi ismertségéről, elismertségéről, széleskörű kapcsolatrendszeréről, amelynek köszönhetően évről évre ezrek keresik fel a mára már sikeressé vált és folyamatosan gyarapodó gyűjteményt. Ennek kapcsán emlékeztetett a múzeum létrehozásában segítő korábbi kerületi polgármesterre, néhai Dr. Csécsei Bélára és a jelenlegi polgármester, Dr. Kocsis Máté, valamint a jelenlévők jelentős részének a támogató segítségére, amelyért köszönetét fejezte ki, remélve, hogy a jövőben is számíthat a támogatásukra. A Himnusz elhangzását követően Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a kerület sokszínű kulturális életébe szervesen illeszkedik a Zászlómúzeum egyedülálló gyűjteménye, amelyre méltán lehetünk büszkék. A továbbiakban méltatta a múzeumnak az elmúlt években a közművelődés és az ismeretterjesztés területén folytatott szerepét azáltal is, hogy a téma iránt érdeklődők mellett számos oktatási intézmény hallgatói kereték fel a gyűjteményt és gyarapíthatták ide vonatkozó ismereteiket. Befejezésül az eddig elért eredmények jövőbeli fokozásához további sikereket kívánt. Dr. Suha György, miniszteri biztos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében elöljáróban hangsúlyozta a Balogh Lászlóval való hosszú évtizedes együttműködő kapcsolatát és méltatta a húsz év alatt a közös munkálkodással elért eredményeket. Kiemelten említette az intézmény múzeumpedagógiai és ismeretterjesztő szerepét, annak társadalmi hasznosságát, amellyel hozzájárult a nemzetközi - és a diplomáciai kapcsolatok fejlesztéséhez is. A gyűjtemény és az itt folyó tevékenység széleskörű elismertségét bizonyítja, hogy a fennállása alatt hazai és külföldi magas rangú és neves személyiségek, - közöttük államfők, miniszterek, nagykövetek is érdeklődést tanúsítva - számos alkalommal fordultak meg itt. Minden bizonnyal büszkék lehetünk arra, hogy a saját erőből létrehozott gyűjteményt a hozzáértők itthon és külföldön egyaránt ma már méltán szakmai műhelyként tartják számon és ismerik el A miniszteri biztos reményét fejezte ki, hogy a múzeum egyre sikeresebbé válik és további érdeklődőket vonz magához. Kedves színfoltja volt az ünnepi megemlékezésnek amikor Dr. Sárdi Rudolf, a Kambodzsai Királyság Idegenforgalmi Minisztériumának magyarországi kirendeltség vezetője, a múzeumban a közelmúltban rendezett színvonalas kambodzsai kiállítás méltatásaként, az ország miniszterelnökének kitüntető oklevelét adta át Balogh Lászlónak. Cs. Kottra Györgyi, nyugalmazott muzeológus köszöntőtőjében a Hadtörténeti Múzeum béli munkássága során a Balogh Lászlóval kialakult személyes kapcsolatát felidézve, az anyaggyűjtés kezdeteibe avatta be a jelenlévőket. Kitért ara is és köszönetét fejezte ki, hogy az igazgató úr számos alkalommal segített és helyt adott a múzeumban a vexillologiai napok – amelynek mottója: a zászló a maga történelem - sorozat művelődéstörténeti rendezvényinek, majd további sikereket kívánt a múzeum működéséhez. Ezt követően Dr. Vámos Lászlóné, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke oklevelet adott át Balogh Lászlónak a múzeum és a protokollosok egyesülete közötti együttműködés elismeréseként, további sikereket kívánva a gyümölcsöző kapcsolat folytatására. A civil szervezetek közötti további eredményes kapcsolatot támogatandó az ünnepi megemlékezésen jelen volt Danyilakisz Katalin, a Reneszánsz Hölgyek Társasága Egyesületének elnöke. Emellett számos külföldi külképviselet, illetve e tudományterület ismert hazai személyisége is képviseltette magát a jubileumi rendezvényen.
Az ünnepi méltatások elhangzása közben, illetve azt követően Milus Alida és Répás Szilvia táncművészek különböző egzotikus országok tánc egyvelegeiből mutattak be részleteket, majd Sallay Gabriella énekművész és a Józsefvárosi Zeneiskola kiváló növendékei által előadott művészi produkciók emelték az est színvonalát.
Balogh László a méltatásokat megköszönve reményét fejezte ki, hogy a kapcsolatokat továbbra is sikerül fenntartani, illetve továbbfejleszteni az együttműködő partnerekkel és a támogatókkal mivel ez rendkívül fontos körülmény a múzeum fenntartása, működése, a színvonal folyamatos emelése érdekében, a minél szélesebb körű társadalmi megismertetéshez.
A jól sikerült megemlékezést hangulatos fogadás és kötetlen beszélgetés zárta.
Készítette:
Dr. Bakó László, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapító tagja