Látogatás a Zászlómúzeumban

2017. április 27-én délután – a Tudományos Szekció szervezésében – a Felderítők Társasága Egyesület csoportja a budapesti Zászlómúzeumba (1085 Budapest, József krt. 68., www.zaszlok.hu ) látogatott.

A megjelenteket Balogh László úr, a magángyűjtemény tulajdonosa köszöntötte, aki a körültekintően és igényesen megszervezett, kétórás látogatás során házigazdánk is volt. Bevezető előadásában, részletesen ismertette a 2017 októberében 22 éves múzeum történetét, fejlődésének egyes szakaszait. Előadásában kitért arra is, hogyan, milyen körülmények között kezdte el a világ zászlóinak és címereinek gyűjtését (amelyet a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől, levelezés útján szerzett), miként alapította meg a világ első olyan kiállítását, ahol Földünk országainak zászlói és címerei láthatók. Tulajdonába jelenleg 6.000-nél több zászló tartozik. Az állandó kiállításon (amely politikamentesen mutatja be a gyűjteményt), természetesen valamennyi kiállítási darab nem látható, bizonyos hányaduk raktárban található. A magángyűjtemény tulajdonosa (a világ zászlói mellett) gyűjti a magyar települések zászlót (jelenleg kb. 2.900 darabbal rendelkezik), valamint a képeslapokat is (kb. 17.000 képeslap van tulajdonában). Gyűjteményének nem része ugyanakkor a sporttal kapcsolatos zászlók és a városok zászlói. Az Állandó Zászlókiállítás relikviái között kiemelt szerepet kap a magyarországi települések jelképeinek gyűjteménye is.

A Múzeum köré aktív baráti és támogatói kör szerveződött. Ez annak is köszönhető, hogy a Múzeum tulajdonosa, az állandó kiállítás mellett, rendszeresen (évente négy alkalommal, három hónap időtartamban) szervez időszaki, tematikus kiállításokat is, ahol egy–egy országot (földrajzi térséget) mutat be a Magyarországon akkreditált diplomáciai testületek segítségével, amelyek örömmel használják ki a Múzeum adta lehetőségeket a bemutatkozásra. Ebben a tekintetben a Múzeum fontos szerepet tölt be Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakításában is.

A Zászlómúzeum működését a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális Központ támogatja, de kormányzati forrás is rendelkezésre áll a múzeum működtetéséhez.

Ezúton is köszönetet mondunk Balogh László úrnak és munkatársainak a látogatás figyelmes, minden részletre kiterjedő előkészítéséért és megszervezéséért. Köszönet illeti Gabrovszky Gábor tagtársunkat is, aki a látogatás kezdeményezője és program-koordinátora volt. Javasoljuk tagjainknak (és családtagjaiknak), hogy látogassanak el a világon is egyedülálló Zászlómúzeumba, gazdagítsák ismereteiket a kiállítás megtekintésével.